Tầm nhìn

TẦM NHÌN DÀI HẠN

Xây dựng để cùng thủ đô phát triển bền vững

 • Khung thời gian: 10 năm từ năm 2015 đến năm 2024
 • Vận hành an toàn, ổn định các tuyến
 • Hoàn thiện thể chế nội quy và nâng cao trình độ cán bộ, viên chức, người lao động.
 • Tuyên truyền phổ biến và xây dựng văn hóa ĐSĐT
 • Đáp ứng, nâng cao tiện ích cho người dân khi sử dụng dịch vụ.
 • Các mốc quan trọng:
 1. Năm 2015 Thành lập Công ty, chuẩn bị đi vào hoạt động
 2. Năm 2016 Tiếp nhận tuyến 2A đưa vào vận hành khai thác:
 3. Năm 2017 Tiếp nhận tuyên số 3 đoạn Nhổn – Ga Hà Nội:
 4. Năm 2018 Tiếp nhận tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo
 5. Năm 2019-2024. Ổn định và phát triển bền vững, xây dựng mục tiêu mới

Mục tiêu của Công ty trong giai đoạn này:

 • Vận hành hệ thống an toàn, ồn định và thông suốt được người dân tin dung, yêu thích.
 • Trở thành doanh nghiệp vững mạnh, luôn đổi mới đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô
 • Là nơi làm việc lý tưởng cho người lao động

Mục tiêu để đạt được (thực hiện hóa) triết lý kinh doanh

 1. Vận hành hệ thống an toàn, ổn định và thông suốt được người dân tin dùng.
 • Tiếp nhận và là chủ công nghệ tiên tiến
 • Tuyên truyền phổ biết tính ưu việt của việc sử dụng ĐSĐT so với các phương tiện giao thông khác
 1. Trở thành doanh nghiệp vững mạnh, luôn đổi mới đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô
 • Xây dựng, nội quy, quy định phù hợp để tổ chức thực hiện và tuân thủ pháp luật.
 • Xây dựng nội quy khi tham gia sử dụng Metro để thực hiện, thiết lập một văn hóa giao thông công cộng mới
 • Là nền tảng cho việc phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường thủ đô
 1. Là nơi làm việc lý tưởng cho người lao động
 • Tuyển chọn, trọng dụng người có năng lực, luôn khuyến khích phát huy sáng tạo.
 • Luôn quan tâm, xây dựng định hướng cho sự thăng tiến và phát triển cho người lao động.
Hanoi Metro
 • Quay lại