Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Chính sách vé

Nhằm khuyến khích người dân và hành khách đi lại trên tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông. Công ty đưa ra các hình thức và chính sách vé như sau:

a. Vé lượt:

  • Cách 1: Mua ti máy bán t động (áp dng vi hành khách thanh toán s tin không nhàu nát nh hơn 100.000 đồng)
  • Cách 2: Mua vé tại quầy bán vé: Theo hướng dẫn của nhân viên bán vé (áp dụng với hành khách thanh toán tiền với mệnh giá trên 100.000 đồng)

Ghi chú: Trong trường hợp hệ thống không nhận vé thẻ điện tử, hành khách có thể qua quầy để mua vé giấy để tiếp tục hành trình

b. Vé ngày: Hình thức vé giấy, hành khách đến mua vé và thanh toán tại quầy bán vé.

c. Vé tháng:

  • Vé tháng phổ thông: Hành khách thực hiện mua vé theo quy trình như sau:
Bước Lưu đồ Nội dung thực hiện
1 Tiếp nhận yêu cầu của hành khách Hành khách có thể lựa chọn mua vé 1 tháng (30 ngày), 2 tháng (60 ngày) hoặc 3 tháng (90 ngày) hoặc tối đa bao nhiêu tháng theo hiện trạng hệ thống của mình.
2 Thanh toán Hành khách thanh toán cho nhân viên bán vé tại quầy.
4 Nhận vé, thẻ Hành khách nhận vé, thẻ và tiền thừa (nếu có) tại quầy.

 

  • Vé tháng ưu tiên: Hành khách thực hiện mua vé theo quy trình như sau:
Bước Lưu đồ Nội dung thực hiện
 

 

 

 

1

 

 

 

Hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân chứng minh đối tượng ưu tiên

– Đối với đối tượng ưu tiên là học sinh, sinh viên: xuất trình thẻ học sinh, sinh viên còn hạn (trong trường hợp không có thẻ học sinh, sinh viên bắt buộc phải có giấy xác nhận của nhà trường).

– Đối với đối tượng ưu tiên là người lao động tại các khu công nghiệp: xuất trình giấy xác nhận hiện đang là người lao động tại các khu công nghiệp (thời hạn 1 năm kể từ ngày xác nhận).

– Đối với nhóm hành khách mua theo hình thức tập thể dành cho người lao động tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp (từ 30 người trở lên): xuất trình danh sách cán bộ, nhân viên có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.

2 Tiếp nhận yêu cầu của hành khách Hành khách có thể lựa chọn mua vé 1 tháng (30 ngày), 2 tháng (60 ngày) hoặc 3 tháng (90 ngày) hoặc tối đa bao nhiêu tháng theo hiện trạng hệ thống của mình.
3 Thanh toán Hành khách thanh toán cho nhân viên bán vé tại quầy.
4 Nhận vé, thẻ Hành khách nhận vé, thẻ và tiền thừa (nếu có) tại quầy.

d. Vé nạp tiền:

Hành khách mua vé nạp tiền tại quầy bán vé và trả lại khi dùng hết giá trị tiền nạp (hình ảnh giống vé tháng).

e. Vé miễn phí:

Hành khách mang thẻ miễn phí hợp lệ (là thẻ miễn phí dùng chung cho vận tải hành khách công cộng đang áp dụng cho xe buýt hiện nay do Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị nay là Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hà Nội (HPTC) cấp) đến quầy bán vé nhận vé 0đ để thực hiện chuyến đi

Theo HMC admin