Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Dành cho người khuyết tật

  • Chúng tôi vui lòng đề nghị hành khách sử dụng xe đẩy không gây cản trở đường đi của hành khách khác.
  • Chúng tôi cũng vui lòng yêu cầu hành khách để có sự hiểu biết và lưu tâm của hành khách sử dụng xe đẩy.
  • Hãy liên hệ với nhân viên nhà ga để có sự giúp đỡ cần thiết.
5
Theo HMC admin