Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực bổ sung Đợt 3 năm 2019 Tuyến ĐSĐT số 2A Cát Linh – Hà Đông

Ngày 28/5/2019 Công ty đã thông báo tuyển dụng nhân lực bổ sung đợt 3 năm 2019 (Thông báo số 173/TB-ĐSHN). Thông báo được đăng trên các báo Kinh tế & Đô thị, Báo Giao thông các ngày 30,31/05/2019 và ngày 02/6/2019, đồng thời đăng trên Website Công ty http://hanoimetro.net.vn

Căn cứ và tình hình tuyến dụng, nay Công ty thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ các vị trí tuyển dụng nhân lực bổ sung Đợt 3 năm 2019 Tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông như sau:

  1. Gia han thời gian nôp hồ sơ tuyển dụng đợt 3 năm 2019: Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyến dụng đến ngày 31/7/2019 đối với các chức danh thuộc các bộ phận sau:
TT Đơn vị/Bộ phận Vị trí Số lượng
1 Bộ phận Điều độ (Trung tâm điều độ) 1.1. Nhân viên Điều độ chạy tàu 2
1.2. Nhân viên Điều phối điện 1
2 Bộ phận Tổng hợp 2.1.Nhân viên Tổng hợp 1
2.2. Nhân viên pháp chế 1
3 Bộ phận An toàn 3.1. Nhân viên giám sát an toàn PCCC giao thông 1
3.2. Nhân viên giám sát an toàn lao động 1
4 Bộ phận Đầu máy toa xe 4.1. Nhân viên quản lý máy móc trên tàu (thiết bị toa xe) 2
5 Bộ phận Điện lực 5.1. Nhân viên quản lý thiết bị điện lực 1
6 Bộ phận Vật tư 6.1. Trưởng Bộ phận 1
6.2. Nhân viên Quản lý vật tư 1
7 Bộ phận Ga vận tải hành khách 7.1. Nhân viên phụ trách an toàn. 8
7.2. Nhân viên tác nghiệp tổng hợp. 3
7.3. Nhân viên vé 2
8 Bộ phận kiểm tra sửa chữa thông tin tín hiệu 8.1. Thợ sửa chữa thông tin 5
8.2. Thợ sửa chữa tín hiệu 2
8.3. Thợ sửa chữa AFC (Hệ thống thu soát vé tự động) 1
9 Bộ phận Kiểm tra SC công trình 9.1. Thợ sửa chữa công trình 2
10 Bộ phận Kiểm tra, SC Điện 10.1. Thợ kiểm tra cấp điện 2
11 Bộ phận Kiểm tra, SC đường ray 11. 1. Thợ duy tu sửa chữa đường ray (gồm 3 nhân viên dò tìm khuyết tật) 8
12 Bộ phận Kiểm tra, SC tàu/Đầu máy toa xe 12.1. Nhân viên kỹ thuật kiểm tra, sửa chữa 1
12.2. Nhân viên điều hành sửa chữa/Giám sát 1
12.3. Nhân viên quản lý, điều phối kiểm tra tàu/ Giám sát chính 1
12.4. Nhân viên kiểm tra thiết bị điện trên tàu 2
12.5. Nhân viên kiểm tra thiết bị máy móc trên tàu 1
12.6. Nhân viên Quản lý thiết bị 1
12.7. Nhân viên vận hành thiết bị cương vị A (cần cẩu, xe nâng) 1
12.8. Nhân viên giám sát thiết bị cương vị B (đường ray xe nhỏ, xe dùng cho sửa chữa, bảo hành) 1
13 Bộ phận Kiểm tra, SC thiết bị nhà ga 13.1. Thợ sửa chữa tổng hợp 6
13.2. Thợ kiểm tra, sửa chữa thang máy 1
14

 

 

Đội xe

 

 

14.1. Lái xe tải  từ 3,5 Tấn trở lên 3
14.2. Lái xe tải dưới 3,5 Tấn 7
14.3. Lái xe chỉ huy cứu hộ, công trình, điện khí 3
14.4. Lái xe khách 12 – 16 chỗ 2
14.5. Lái xe nâng đến 5Tấn trở xuống 6
14.6. Lái xe nâng, cẩu từ 8Tấn trở lên 1
Tổng cộng 83

 

2. Tổ chức thực hiện:

Thời gian tiếp nhận hồ sơTừ ngày 29/6/2019 đến ngày 31/7/2019 (Sáng từ 8h30 – 11h30, chiều từ 14h00 – 16h30, trừ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật)

Thời gian dự kiến sát hạch, tuyển dụng: Công ty thông báo đến các ứng viên đáp ứng yêu cầu hồ sơ

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, Phòng Hành chính – Tổ chức, Số 8 Hồ Xuân Hương – Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Điện thoại: 024.38553388 ; 024.62593897 để hỗ trợ thông tin chi tiết (nếu cần)

Các nội dụng khác: Điều kiện đăng ký dự tuyển; Hồ sơ đăng ký dự tuyển; Hình thức tuyển dụng và chế độ chính sách đồi với người trúng tuyển thực hiện theo thông báo tuyển dụng Đợt 3 số 173/TB-ĐSHN ngày 28/5/2019. Chi tiết tại Phụ lục kèm theo và tại Website Công ty http://hanoimetro.net.vn

TB gia han thoi gian tuyen dung nhan luc bo sung dot 3 nam 2019

Theo hctc