Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Thông báo thay đổi lịch đào tạo thực hành Lớp trung tâm Ga VTHK và Trung tâm Điều độ

 

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thông báo thay đổi lịch đào tạo thực hành lớp Trung tâm Ga VTHK và Trung tâm Điều độ theo kế hoạch của Tổng thầu (văn bản số 2162/2018/CRSG-HNHĐ ngày 30/10/2018 về việc báo cáo về tình hình đào tạo), cụ thể như sau:

  1. Thời gian tập trung 7h30 ngày 18/11/2018 tại trường Cao đẳng nghề Đường sắt – Gia Quất – Long Biên – Hà Nội.
  2. Thời gian đào tạo lý thuyết: 8h00 ngày 18/11/2018 đến hết ngày 19/11/2018
  3. Thời gian đào tạo thực hành: Từ ngày 20/11/2018 học viên tiếp tục tham gia khóa đào tạo thực hành theo kế hoạch. Chi tiết lịch thực hành và địa điểm đào tạo Tổng thầu sẽ thông báo trong thời gian học viên học lý thuyết

Đề nghị các trưởng bộ phận, lớp trưởng, ban cán sự của các lớp (Bộ phận/Trung tâm Ga VTHK và Bộ phận/Trung tâm Điều độ) thông báo cho toàn thể học viên trong bộ phận của mình đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Mọi thông tin liên hệ, trợ giúp (nếu cần): Phòng Hành chính – Tổ chức, số điện thoại: 0246 2593897, 0243 8553388 (số máy lẻ 102 hoặc 103).

Công ty xin trân trọng thông báo./.

Theo hctc