Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Thông báo tuyển dụng nhân sự cho các tuyến Đường sắt đô thị Hà Nội

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự để đào tạo theo dự án tuyến ĐSĐT thí điểm Hà Nội, Nhổn – ga Hà Nội và bố trí làm việc tại tuyến Đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông, để tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng vận hành tuyến Nhổn – ga Hà Nội (Đoạn trên cao) khi đưa vào vận hành khai thác.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

i. Được làm việc trong môi trường hiện đại, công nghệ cao, có cơ hội thăng tiến, việc làm và thu nhập ổn định, lâu dài.

ii. Được cử đi đào tạo miễn phí theo dự án tuyến ĐSĐT thí điểm Hà Nội, Nhổn – ga Hà Nội và được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đào tạo theo quyết định của Thành phố. Sau khi đào tạo, được bố trí làm việc theo vị trí đã đăng ký vận hành trên tuyến Nhổn – ga Hà Nội.

iii. Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách về lao động, tiền lương của Doanh nghiệp Nhà nước. Thu nhập tùy theo vị trí việc làm với mức lương từ 7 triệu đến 13 triệu đồng/tháng, được tham gia các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và được hỗ trợ tiền ăn ca, trang bị đồng phục, bảo hộ lao động, vv theo quy định.

iv. Trường hợp đào tạo xong phải chờ việc, có nhu cầu được ký hợp đồng lao động với Công ty làm việc trên tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông để tích lũy kinh nghiệm sẵn sàng vận hành tuyến Nhổn – ga Hà Nội.

Nhu cầu nhân sự cần tuyển dụng vận hành Đường sắt đô thị Hà Nội cụ thể như sau: (Tiêu chuẩn chi tiết vị trí tuyển dụng xem tại đây)

CÁC VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG

 • Phòng Vận hành

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 người với 10 vị trí chức danh.

TT Vị trí chức danh Số lượng (người)
1 Trưởng phòng 1
2 Phó phòng 1
3 Trưởng Trung tâm điều độ (OCC) 1
4 Nhân viên điều độ chạy tàu 16
5 Nhân viên giám sát, điều phối lái tàu 5
6 Nhân viên điều phối (điều độ) điện 9
7 Nhân viên điều độ, kiểm soát môi trường 5
8 Nhân viên Quản lý lập biểu đồ vận hành 1
9 Nhân viên Quản lý kỹ thuật lái tàu 1
10 Trực ban 8
  Tổng cộng 48
 • Phòng Kỹ thuật công nghệ

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 người với 11 vị trí chức danh.

TT Vị trí chức danh Số lượng (người)
1 Trưởng phòng 1
2 Phó phòng 1
3 Nhân viên  quản lý  thiết bị nhà ga 1
4 Nhân viên quản lý thiết bị điện lực 1
5 Nhân viên quản lý thiết bị thông tin 1
6 Nhân viên quản lý thiết bị tín hiệu 1
7 Nhân viên quản lý thiết bị AFC 1
8 Nhân viên quản lý đường ray 1
9 Nhân viên quản lý thiết bị điện trên tàu (toa xe) 1
10 Nhân viên quản lý thiết bị máy móc trên tàu (thiết bị toa xe) 1
11 Nhân viên quản lý vật tư 2
  Tổng cộng 12
 • Phòng Giám sát an toàn

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 09 người với 09 vị trí chức danh.

TT Vị trí chức danh Số lượng (người)
1 Trưởng phòng 1
2 Phó phòng 1
3 Nhân viên giám sát an toàn thiết bị kỹ thuật 1
4 Nhân viên giám sát an toàn PCCC giao thông, kiểm soát môi trường 1
5 Nhân viên giám sát an toàn lao động 1
6 Nhân viên giám sát an toàn tàu 1
7 Nhân viên quản lý tuân thủ chất lượng & thực hiện 1
8 Nhân viên đảm bảo chất lượng 1
9 Nhân viên nghiên cứu đối sách an toàn 1
  Tổng cộng 9
 • Đội vận hành nhà ga

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 158 người với 13 vị trí chức danh.

TT Vị trí chức danh Số lượng (người)
4.1. Nhóm Quản lý 10
1 Đội trưởng 1
2 Đội phó 1
3 Nhân viên quản lý vé hành khách 2
4 Nhân viên quản lý bộ phận thu soát vé tự động AFC 4
5 Nhân viên quản lý Hành chính 1
6 Nhân viên kinh doanh dịch vụ 1
4.2. Khu Ga 1,2 148
7 Trưởng khu ga 2
8 Trợ lý 6
9 Nhân viên quản lý hành chính 4
10 Trưởng ca 32
11 Nhân viên quản lý tổng hợp 48
12 Nhân viên vé 24
13 Nhân viên Phụ trách an toàn 32
  Tổng cộng 158
 • Đội duy tu sửa chữa công trình

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 47 người với 9 vị trí chức danh.

TT Vị trí chức danh Số lượng (người)
5.1. Nhóm Quản lý 3
1 Đội trưởng 1
2 Đội phó 1
3 Nhân viên hành chính 1
5.2. Tổ Kiểm tra sửa chữa công trình 32
4 Tổ trưởng kiêm Kỹ sư công trình 1
5 Kỹ sư điện nước 1
6 Thợ sửa chữa công trình  
6.1 Thợ sửa chữa công trình (hạ tầng) 15
6.2 Thợ sửa chữa công trình (Công trình xây dựng) 15
5.3. Tổ Kiểm tra sửa chữa đường ray 12
7 Tổ trưởng kiêm Kỹ sư đường sắt 1
8 Kỹ sư kiểm tra đo lường 1
9 Thợ  duy tu sửa chữa đường ray  
9.1 Thợ  duy tu sửa chữa đường ray 9
9.2 Thợ duy tu sửa chữa đường ray (cấp điện) 1
  Tổng cộng 47
 • Đội duy tu sửa chữa thiết bị

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 người với 16 vị trí chức danh.

TT Vị trí chức danh Số lượng (người)
6.1. Nhóm Quản lý 3
1 Đội trưởng 1
2 Đội phó 1
3 Nhân viên hành chính 1
6.2. Tổ kiểm tra sửa chữa thiết bị nhà ga 14
4 Tổ trưởng kiêm Kỹ sư cơ điện 1
5 Nhân viên quản lý kỹ thuật chuyên ngành 3
6 Thợ sửa chữa tổng hợp 10
6.3. Tổ kiểm tra sửa chữa thông tin tín hiệu 49
7 Tổ trưởng – Quản lý hệ thống 1
8 Kỹ sư quản lý hệ thống thu soát vé tự động (AFC) 1
9 Kỹ sư quản lý mảng Tín hiệu 2
10 Kỹ sư quản lý mảng Thông tin 1
11 Thợ sửa chữa hệ thống thu soát vé tự động (AFC) 11
12 Thợ sửa chữa tín hiệu 22
13 Thợ sửa chữa thông tin 11
6.4. Tổ kiểm tra sửa chữa điện lực 15
14 Tổ trưởng kiêm Kỹ sư điện 1
15 Kỹ sư điện 2
16 Thợ kiểm tra cấp điện 12
  Tổng cộng 81
 • Depot Nhổn

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 92 người với 21 vị trí chức danh.

TT Vị trí chức danh Số lượng (người)
7.1. Nhóm Quản lý 5
1 Trưởng depot 1
2 Phó depot 1
3 Trợ lý tổng hợp 1
4 Nhân viên kế hoạch 1
5 Nhân viên hành chính 1
7.2. Tổ kiểm tra kỹ thuật đoàn tàu 59
6 Tổ trưởng kiêm quản lý kỹ thuật kiểm tra sửa chữa 1
7 Nhân viên điều hành sửa chữa 5
8 Nhân viên cao cấp kiểm tra thiết bị máy móc trên  tàu 7
9 Nhân viên cao cấp kiểm tra thiết bị điện trên  tàu 7
10 Nhân viên kiểm tra thiết bị máy móc trên tàu 9
11 Nhân viên kiểm tra thiết bị điện trên  tàu 9
12 Nhân viên sửa chữa cơ khí định kỳ hàng tháng 7
13 Nhân viên sửa chữa thiết bị điện định kỳ hàng tháng 14
7.3. Tổ bảo trì Depot 28
14 Tổ trưởng kiêm Kỹ sư cơ điện 1
15 Kỹ sư điện nước (depot) 1
16 Nhân viên sửa chữa thiết bị (depot) 1
17 Thợ sửa chữa công trình (depot) 4
18 Nhân viên vận hành thiết bị cương vị A,B,C 7
19 Nhân viên quản lý vật tư 2
20 Nhân viên giám sát tín hiệu (depot) 5
21 Thủ kho vật tư 7
  Tổng cộng 92
 • Đội xe

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 người với 05 vị trí chức danh.

TT Vị trí chức danh Số lượng (người)
1 Lái xe ô tô con, xe chở người đến 09 chỗ ngồi 3
2 Lái xe ô tô chở người từ 09 đến 30 chỗ ngồi 2
3 Lái xe ô tô có trọng tải đến dưới 3500 kg 3
4 Lái xe ô tô có trọng tải trên 3500 kg 7
5 Lái xe cẩu (có trọng tải 8 tấn) 1
  Tổng cộng 16

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Từ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi tùy theo vị trí tuyển dụng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển;

– Có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng;

– Ưu tiên người có kinh nghiệm, biết ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp);

– Có đơn đăng ký dự tuyển theo quy định, có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự hoặc đang mang thai.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM:

+ Đơn đăng ký dự tuyển.

+  Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật hợp lệ dán ảnh 4×6, có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương trong vòng 06 tháng gần nhất.

+ Bản sao công chứng giấy khai sinh, CMND (CCCD). Giấy xác nhận thông tin về cư trú (của Công an cấp phường, xã)..

+ Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quá trình công tác (nếu có).

+ Bản sao công chứng các các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí cần tuyển.

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ của Bệnh viện Giao thông vận tải (Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) theo yêu cầu vị trí dự tuyển có giá trị trong vòng 06 tháng gần nhất.

+ 02 ảnh mầu cỡ 4×6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau.

+ Hồ sơ đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24cm x 32cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và địa chỉ, số điện thoại cần liên hệ.

+ Mỗi người chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng dự tuyển tương ứng với 01 vị trí cần tuyển dụng. Ứng viên phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Công ty. Công ty không tiếp nhận hồ sơ qua trung gian, tổ chức môi giới việc làm và không thu bất kỳ khoản lệ phí nào.

THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ: Các ngày trong tuần (Sáng từ 8h00 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h00), trừ chiều thứ 7, ngày chủ nhật và ngày lễ, tết theo quy định.

THỜI GIAN DỰ KIẾN THI TUYỂN: Tùy vào tình hình thực tế, Công ty sẽ thông báo thời gian thi tuyển đến các ứng viên.

ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

 • Trụ sở Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội:

Phòng Hành chính – Tổ chức, Số 8 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

 • Nhà ga Cát Linh tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông:

Bộ phận chăm sóc khách hàng, sảnh B, tầng 2 nhà ga Cát Linh số 192 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

 • Depot Phú Lương tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông:

Văn phòng Depot Phú Lương, ngõ 11, đường Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Tp Hà Nội.

Điện thoại hỗ trợ thông tin: 024.62593897; 024.38553388 (103).

Lưu ý: Ứng viên phải trực tiếp đến nộp hồ sơ. Công ty không có trách nhiệm giải thích lý do và không trả lại hồ sơ khi nhân sự không trúng tuyển.  

Theo hctc