Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Thông báo tuyển dụng: về thời gian thi tuyển nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông

Ngày 01/03/2016, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã có Thông báo số 23/TB-ĐSHN về việc tuyển dụng nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông, trong đó thời gian dự kiến thi tuyển từ ngày 07/5/2016 đến ngày 28/5/2016.

Căn cứ yêu cầu thực tế và để tạo điều kiện cho nhiều ứng viên có cơ hội tham gia dự tuyển đồng thời Công ty có điều kiện lựa chọn nhân lực tốt nhất, ngày 25/4/2016 Công ty đã có Thông báo số 54/TB-ĐSHN về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15/5/2016 đối với 04 vị trí tuyển dụng đợt 1 năm 2016 thuộc bộ phận Ga vận tải hành khách.

Vì vậy, thời gian dự kiến thi tuyển nhân lực đợt 1 năm 2016 sẽ chuyển sang tháng 6/2016. Sau khi có lịch chính thức, Công ty sẽ thông báo cụ thể đến các ứng viên có Hồ sơ đủ điều kiện dự thi.

Xin trân trọng thông báo ./.

Theo Hanoi Metro