Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Lê Đức Thọ - Bản đồ

Lê Đức Thọ - Bảng giờ tàu

Tuyến ĐSĐT số 2A có năng lực chuyên chở lớn, góp phần giảm ách tắc cho tuyến đường huyết mạch của Thủ đô Hà Nội. Thời gian chạy tàu hàng ngày dự kiến từ 5h00 đến 23h00. Thời gian chạy tàu từ ga Cát Linh – ga Yên Nghĩa (hoặc ngược lại) hết khoảng 25,5 phút.

3
Nguồn: Thiết kế kỹ thuật Tuyến ĐSĐT số 2A

Mỗi đoàn tàu Tuyến ĐSĐT số 3 có năng lực chuyên chở gấp hàng chục lần so với xe buýt, với tốc độ tối đa lên đến 80km/h, không chịu ảnh hưởng bởi yếu tố tắc đường do có đường chạy riêng. Thời gian chạy tàu từ ga Nhổn đến ga Hà Nội (hoặc ngược lại) chỉ hết khoảng 20 phút.

slide 17
Nguồn: Thiết kế kỹ thuật Tuyến ĐSĐT số 2A

Lê Đức Thọ - Thông tin nhà ga