Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông thuộc dự án hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 1. Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (HMC) sẽ tổ chức đấu thầu gói thầu Tư vấn hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông thuộc dự án hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.
 2. Phạm vi công việc chủ yếu của dịch vụ tư vấn: Hỗ trợ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội chuẩn bị và thực hiện công tác vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đảm bảo an toàn trong thời gian đầu, từng bước xây dựng năng lực cho Công ty đủ để vận hành khai thác hiệu quả tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Bao gồm các công việc:

– Tư vấn hỗ trợ giai đoạn bàn giao, tiếp nhận dự án

– Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ công tác lập kế hoạch, xây dựng quy trình, quy định

– Tư vấn hỗ trợ quản lý, vận hành trong giai đoạn khai thác thương mại

 1. Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội kính mời các nhà thầu tư vấn hợp lệ và có năng lực tham gia đấu thầu dịch vụ tư vấn nói trên.
 2. Hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành từ 8h00 sáng ngày 11/05/2020 đến 9h00 ngày 26/06/2020 tại địa chỉ dưới đây:

Phòng Kế hoạch – Dự án

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội

Số 8 phố Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (844) 38553388 (Ext: 205);  Fax: (844) 32252636

Email: khda.hanoimetro@gmail.com

 

 1. Hồ sơ mời thầu sẽ được bán với giá 2.000.000 VND. Có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:
 • Bên hưởng lợi: Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội
 • Số tài khoản: 0021008883333
 • Tại Ngân hàng: VCB Hà Nội

 

INVITATION FOR PROPOSALS

 1. The Hanoi Metro Company (HMC) will organize the consultant selection for the consulting services: Support for management, operation of Cat Linh- Ha Dong Urban Railway Line under Project of Support for management, operation of Cat Linh- Ha Dong Urban Railway Line.
 2. Scope of the Services: to support the Hanoi Metro Company in preparation and operation of the Cat Linh- Ha Dong Urban Railway Line (hereinafter called “Cat Linh- Ha Dong line” with aim of ensuring safety in the first period of operation and then step by step to improve capacity for the HMC to be able to operate the Cat Linh- Ha Dong urban railway line in efficient manner. Main work contents include:

– Consulting services to support the handover and reception of the Cat Linh- Ha Dong urban railway line

– Consulting services to guide and support the development of the plans, procedures and regulations

– Consulting services to guide and train HMC’s personnel to operate and maintain the Cat Linh- Ha Dong urban railway line- commercial operation stage.

 1. The HMC would like to invite all eligible and qualified consultants to participate in the selection of the above said consulting services.
 2. The Request for Proposals shall be issued from 8h00 am of May 11, 2020 until 9h00 of June 26, 2020 at the following address.

Project- Planning Department

Hanoi Metro Company

No.8, Ho Xuan Huong street, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi, Vietnam

Tel: (844) 38553388 (Ext: 205);  Fax: (844) 32252636

Email: khda.hanoimetro@gmail.com

 

 1. The Request for Proposals shall be sold at VND 2,000,000. The payment for the Request for Proposals can be made by cash or telegraphic transfer to the following account:
 • The Beneficiary: Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội
 • Account No.: 0021008883333
 • With bank: VCB Hanoi

Thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông

Invitation for Proposals the consultant selection for the consulting services Support for management, operation of Cat Linh- Ha Dong Urban Railway Line

Theo hctc