Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Website đang trong thời gian chạy thử nghiệm!

Demo12-1024x1024

Chào mừng bạn đã đến với Hanoi Metro!

Website Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đang trong thời gian chạy thử nghiệm. Một số chức năng chưa hoạt động trong thời gian này.

Trân trọng!

Theo