Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Cafe, nhà hàng

Highlands Coffee – 104 Trần Phú, Hà Đông – gần ga Văn Quán.

.

Cộng Café – 101 Hoàng Cầu – gần ga La Thành.

Toast ‘n Tea Café – 7 Hoàng Cầu – gần ga La Thành.

HMC admin