Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Tuyển dụng

Thông báo Gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực Đợt 2, Đợt 3 năm 2018 và tuyển dụng bổ sung để đào tạo về vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyên về vận hành bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự để cử đi tham...

Thông báo lịch đào tạo Thực hành

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Chủ đầu tư và Tổng thầu, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thông báo kế hoạch tập trung đào tạo thực hành như sau: Đợt 1: Tập trung 8h00 ngày 20/10/2018 tại Hội trường Cao đẳng Đường sắt, địa chỉ:...