Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Tuyển dụng

Thông báo thời gian thi tuyển nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông

Tập trung ứng viên và phổ biến thi: Thời gian: 13h30 ngày 10/6/2016 (Thứ Sáu) Địa điểm: Hội trường lớn – Trường Đại học Công nghệ GTVT – Số 54 Triều Khúc – Thanh Xuân – Hà Nội. Thi môn chung: Thời gian: Ngày 11/6/2016 (Thứ Bảy). Sáng:       ...

Thông báo tuyển dụng: về thời gian thi tuyển nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông

Ngày 01/03/2016, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã có Thông báo số 23/TB-ĐSHN về việc tuyển dụng nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông,...

Thông báo tuyển dụng: Kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác Tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh – Hà Đông

Ngày 01/3/2016, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã có thông báo số 23/TB-ĐSHN về việc tuyển dụng nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác Tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh – Hà Đông. Trong đó, thời...