Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng đợt 3 năm 2016

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyên về vận hành bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự để cử đi đào tạo nghề vận hành,...

Thông báo thời gian thi tuyển nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông

Tập trung ứng viên và phổ biến thi: Thời gian: 13h30 ngày 10/6/2016 (Thứ Sáu) Địa điểm: Hội trường lớn – Trường Đại học Công nghệ GTVT – Số 54 Triều Khúc – Thanh Xuân – Hà Nội. Thi môn chung: Thời gian: Ngày 11/6/2016 (Thứ Bảy). Sáng:       ...

Thông báo tuyển dụng: về thời gian thi tuyển nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông

Ngày 01/03/2016, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã có Thông báo số 23/TB-ĐSHN về việc tuyển dụng nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh – Hà Đông,...

Thông báo tuyển dụng: Kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác Tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh – Hà Đông

Ngày 01/3/2016, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã có thông báo số 23/TB-ĐSHN về việc tuyển dụng nhân lực đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam nghề vận hành, khai thác Tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh – Hà Đông. Trong đó, thời...