Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Uncategorized

Mua tàu đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông cần 1.300 tỷ đồng

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông vừa có báo cáo kết quả thẩm định phê duyệt dự toán chi phí đoàn tàu cho dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông là trên 63 triệu USD, dựa trên chứng thư thẩm định giá của Công ty Trách … Continue reading Mua tàu đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông cần 1.300 tỷ đồng