Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Giá vé các Tuyến Metro

 

  • Vé lượt (vé chặng): Là chứng từ để hành khách sử dụng đi một lượt trên một tuyến ĐSĐT, được bán tại máy bán vé tự động  hoặc quầy bán vé  và thu hồi khi khách ra khỏi khu kiểm soát các nhà ga, giá vé cụ thể như sau:

Giá vé lượt từ 8.000đ đến 15.000đ/lượt tùy thuộc vào khoảng cách di chuyển của hành khách.

  • Vé tháng (Phổ thông, ưu tiên): Là chứng từ để hành khách sử dụng đi lại thường xuyên trong một tháng, trên một hoặc nhiều tuyến ĐSĐT khi hết hiệu lực hành khách không thể gia hạn mà phải đổi lại vé mới

– Giá vé tháng bán cho đối tượng ưu tiên bao gồm: Học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (không kể hệ đào tạo vừa học vừa làm), công nhân các khu công nghiệp: 100.000 đồng/vé/tháng.

– Giá vé tháng bán cho các đối tượng mua theo hình thức tập thể từ 30 người trở lên: 140.000 đồng/vé/tháng.

– Giá vé tháng bán cho các đối tượng không ưu tiên (đối tượng khác): 200.000 đồng/vé/tháng.

  • Vé ngày: Là chứng từ để hành khách sử dụng đi lại không giới hạn số lượt trên tuyến 2A trong một ngày vận doanh.

Giá vé: 30.000 đồng/vé/ngày.

  • Vé miễn phí(Vé giá 0 đồng): Dùng cho trường hợp miễn tiền vé cho hành khách (trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người cao tuổi trên 60, người khuyết tật, người có nhân khẩu hộ nghèo), được cung cấp tại quầy bán vé.
Theo HMC admin