Chuyển động mới cho

giao thông Hà Nội

Chính thức: Tuyến Metro 2A khai thác thương mại trong Quý I.2018

1

Ngày 28.2.2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chính thức về tiến độ hoàn thành Tuyến Metro 2A tại văn bản số 1818/VPCP-QHQT. Theo đó, Tuyến Metro 2A Cát Linh – Hà Đông sẽ được đưa vào khai thác thương mại vào Quý I.2018.

Dự kiến, Tuyến 2A bắt đầu vận hành chạy thử (bao gồm căn chỉnh tổng hợp, vận hành thử không tải, vận hành thử chở khách mô phỏng) ngày 1/10/2017.

Thời gian vận hành thử tuyến đường sắt này là 3~6 tháng, tùy thuộc vào kết quả chạy thử để tiến hành đưa vào khai thác thương mại.

 

Theo Hanoi Metro